دلم یک جعبه میخواد که روحم رو توش بگذارم و خیالم راحت باشه  که جاش امنه. که بدونم روحم یه شکلی داره که بی شکل نیست که خونه ای برای خودش داره که توش میتونه خوشحال باشه. برای خونه اش پرده بدوزه؛ مبلمان بخره. زیر آفتابش لم بده و چای بخوره. دلم یه جعبه میخواد که همه وجودم رو در بر بگیره...

/ 1 نظر / 17 بازدید
ترانه

یعنی که دلت امنیت میخواد. دلت جعبه ای رو میخواد که از همه چشمها و خطرات از ت مواظبت کنه. من گاهی دلم یک میز میخواد که برم زیرش قایم بشم و هیچکس پیدام نکنه.