مرد سرخپوست بهم میگه که اکتبر برم پیش اون. میگه هوای اونجا در اکتبر آفتابی و گرمه و من هم میتونم محیطی که توش زندگی میکنه، خونه و کار و دوستهاش رو ببینم و بیشتر باهاش آشنا بشم. فکر میکنم پیشنهادش خوبی‌هایی داره. نمیدونم. بهش گفتم فکر میکنم و بهت جواب میدم.

/ 1 نظر / 19 بازدید

چي ميگي ؟مردسرخپوست كيه ؟ تو كجايي ؟ از چي داري حرف ميزني؟ بابا نري پيش سرخپوستها اونا ادم خوارن .ازما كه گفتن بود خود داني؟