گلپر سبز قلب زار من

از اون روزهایی که علی‌رغم بار غمش خوشحالی که هستی. خوشحالی که اتفاق افتاده. خوشحالی که هرچند ناممکن، اما ممکنه. از اون روزهایی که فکر نمیکنی هرگز برسند اما میرسن و تو فقط بخاطر بودنشون خوشحالی بدون فکر گذشته و بدون ترس از آینده. از اون روزهایی که همونقدرش هم برات بسه. برات کافیه. تکمیلت کرده. یکی از اون روزهاست و من شاد میرم کار کنم...

/ 0 نظر / 19 بازدید