- میدونی که باید کار کنی؟‌ - میدونم. - پس چرا کار نمیکنی؟ - نمیدونم. - از تنبلی؟‌! - شاید از تنبلی. راستش میترسم. - از چی میترسی؟ - نمیدونم. وقتی به کار فکر میکنم استرس میگیرم. -آخه استرس چی؟‌ - اینکه دلم نمیخواد کار کنم و این قراره باعث دردسر بشه. - میدونی که اگر شروع به کار کنی بهتره؟ - میدونم. استرسم کمتر میشه. - منتظر چی هستی پس؟‌ - منتظر اینکه حالم بهتر شه. - میدونی که اینطوری راهش نیست. - میدونم. -پس چرا کار نمیکنی‌؟‌ - نمیدونم. - ببین الان ساعت چهار و ده دقیقه بعد از ظهره. بشین تا 5:30 کار کن. هر چقدر تونستی. اصراری نیست که خیلی باشه. - باشه. - تلفنت رو هم بذار کنار. -باشه. - یک موزیک خوب هم خواستی بذار. -نمیدونم بخوام موزیک گوش بدم. - خوب اگر نمیخوای گوش نده. -دلم میخواد بخوابم. -ولی تو که تازه از خواب بیدار شدی. همه روز رو خواب بودی. - میدونم. -پاشو. یک ساعت کار کن. قول میدم که حالت بهتر بشه. اگر نشد بگیر بخواب دوباره.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ترانه

دکوراسیون جدید مبارک. چقدر با مهربونی و صبر و حوصله با خودت حرف میزنی. خوشحالم.