خود عزیز، ازت معذرت میخواهم اگر بعضی وقتها ازت خوب مراقبت نمیکنم. که گاهی کارهایی انجام میدم که خیلی بهت صدمه میزنه. که گاهی حواسم بهت و به زلالیت نیست. ازت معذرت میخوام اگر گاهی نمیتونم نه بگم و گاهی تو رو مجبور به انجام کارهایی میکنم که نه ازشون لذت میبری و نه باعث تعالی و ترقی تو میشه. خود عزیزم، بخاطر روز یکشنبه ازت عذرخواهی میکنم. قول میدم از این به بعد "نه"هام بلند و محکم باشه. قول میدم از این به بعد ازت  خوب مراقبت کنم. من رو ببخش و بهتر شو. باشه؟! خوب شو زودتر.

/ 2 نظر / 17 بازدید
ترانه

ما جز خودمون کسی رو نداریم تا ازمون مواظبت کنه. از خودت حمایت کن. امیدوارم که زودتر خوب بشه حالت.

ندا

سلام گلم. تا حالا به خود عزیز فکر نکرده بودم.. نوشته هات به من خیلی کمک میکنه.ممنونم [گل][گل][گل]